۶ جای دیدنی اصفهان

۱. کاخ چهلستون اصفهان : عمارت چهلستون در اوایل قرن ۱۱ هـ .ق در میان باغ و مجموعه بناها و کاخهای محوطه دولتخانه صفوی ساخته شده است . این عمارت که یکی از جاهای دیدنی اصفهان در پاییز است عمدتاً…

بیشتر بخوانید